...

Każdy człowiek, który przychodzi na świat,
przez całe swoje życie poszukuje ciepła i miłości.
Szuka ludzi, którzy by go pokochali...

Testów Nikona cd....


<-> Te co skaczą... <-> Link <-> dodano: 14 czerwca 2008 godz. 21:44 <-> Co Ty na to? (1)|

© kwiatkosia '2009'