...

Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami.
Nie można go nikomu wytłumaczyć.
Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca
jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
Haruki Murakami<-> Micro & Makro <-> Link <-> dodano: 29 lipca 2009 godz. 22:58 <-> Co Ty na to? (4)|

© kwiatkosia '2009'