Weź ster w swoje ręce...

Nie pozwól, by to świat
unosił Cię na falach swoich dni.
Weź ster w swoje ręce.

Z radością dziecka omijaj lodowe góry
i przepływaj przez kolejne etapy życia.

Nawet najgłębsze morze
nie oszuka Cię swoją głębią,
gdy przekraczać będziesz
kolejne bramy jego tajemnic.


<-> Wschody i zachody <-> Link <-> dodano: 16 listopada 2007 godz. 17:07 <-> Co Ty na to? (3)


Kim jestem...?

Jak umarły liść
Gnany przez wiatr
Tak idę bez celu
Ze smutkiem i w trudzie
Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Jak człowiek bez celu
Błądzący ulicami
Niestrudzenie
Od świtu po zmrok
Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Jak serce bez miłości
Nudą otoczone
I nikt nie wie
O mej samotności
Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Ale świat rozszalały
Przegnał mi tę myśl
Z wolna zamieram
Z wolna się pogrążam
Kim jestem?
Czy kiedykolwiek się dowiem?


<-> Black & White <-> Link <-> dodano: 17 listopada 2007 godz. 15:57 <-> Co Ty na to? (1)


Leśne spacery...

Z każdej dobrej drogi
można zbłądzić.
Z każdej złej drogi
można zawrócić.


<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 18 listopada 2007 godz. 13:19 <-> Co Ty na to? (0)


Górskim szlakiem...

Do wszystkiego, co czynisz,
potrzeba ci odwagi.
Jakikolwiek kurs obierzesz,
zawsze znajdzie się ktoś,
kto ci powie,
że idziesz w złym kierunku,
Zawsze pojawi się pokusa myślenia,
ze twoi krytycy mają rację.

By nakreślić kurs działania
i zrealizować go do końca,
potrzeba ci odwagi żołnierza.

Również czas pokoju posiada
swe zwycięstwa, ale mogą ich
zakosztować tylko ludzie odważni.

<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 19 listopada 2007 godz. 19:13 <-> Co Ty na to? (1)


Wiosennie...

Nawet największe pustynie mają swoją wiosnę,
choćby najkrótszą i niedostrzegalną...


<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 20 listopada 2007 godz. 17:16 <-> Co Ty na to? (2)|

© kwiatkosia '2009'