Dla Ciebie...

"Decyzja o oswojeniu niesie ze sobą ryzyko łez...
smutku, ale i radości..."

Agato, dziękuję Łobuzie! :)

Ogarniania "fotoroba" cd...


<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 23 czerwca 2008 godz. 22:45 <-> Co Ty na to? (3)|

© kwiatkosia '2009'