Dziś...

Kieruj swe oczy na ten właśnie dzień,
Bo on jest życia istotą.
Na jego krótkiej drodze,
leżą wszystkie prawdy i realia twojego istnienia:
Szczęście dojrzewania,
Chwała działania
Przepych piękna.

Bo Wczoraj niczym innym jest jak snem,
A Jutro tylko wizją.

Lecz dobrze przeżyte Dziś
uczyni każde Wczoraj snem szczęśliwym,
I każde Jutro wizją nadziei.

Dlatego kieruj swe oczy na ten właśnie dzień.
Takie jest powitanie świtu.


Bo po nocy przychodzi dzień,
a po burzy - spokój...
<-> Wschody i zachody <-> Link <-> dodano: 28 stycznia 2008 godz. 15:05 <-> Co Ty na to? (0)|

© kwiatkosia '2009'