Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami.
— Adalbert Ludwig Bolling
Name:

Komentarze: