Gdy dzień układa się do snu...

Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami.
— Adalbert Ludwig Bolling


<-> Główna <-> Link <-> dodano: 14 stycznia 2010 godz. 10:02 <-> Co Ty na to? (0)|

© kwiatkosia '2009'