Górskim szlakiem... #6


Czymże jest człowiek w przyrodzie?
Nicością wobec nieskończoności,
wszystkim wobec nicości,
pośrodkiem między niczym a wszystkim.

Blaise Pascal

<-> Tatry 2008 <-> Link <-> dodano: 01 stycznia 2009 godz. 17:00 <-> Co Ty na to? (4)|

© kwiatkosia '2009'