Kolej... bynajmniej nie losu ;)

Czymże jest życie,
jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw?
- Trzeba tylko umieć je popełniać!
A pierwszy warunek:
nie pomijać żadnej sposobności,
bo nie zdarzają się co dzień.<-> Black & White <-> Link <-> dodano: 03 maja 2008 godz. 21:27 <-> Co Ty na to? (1)|

© kwiatkosia '2009'