Kolej rzeczy...

Zatrzymaj się,
to przemijanie ma sens...

<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 16 stycznia 2008 godz. 16:02 <-> Co Ty na to? (1)|

© kwiatkosia '2009'