Leśne spacery...

Z każdej dobrej drogi
można zbłądzić.
Z każdej złej drogi
można zawrócić.


<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 18 listopada 2007 godz. 13:19 <-> Co Ty na to? (0)|

© kwiatkosia '2009'