Mówienie... / Parlare...Zdolność mówienia jest wielkim darem.
Aby człowiek nie mówił zbyt wielu głupich słów Bóg dał mu dziesięć palców,
aby pamiętał jego mądre rady:
"Żeby pierwsze twoje słowo było dobre,
Żeby drugie twoje słowo było prawdziwe,
Żeby trzecie twoje słowo było sprawiedliwe,
Żeby czwarte twoje słowo było hojne,
Żeby piąte twoje słowo było odważne,
Żeby szóste twoje słowo było delikatne,
Żeby siódme twoje słowo było pocieszeniem,
Żeby ósme twoje słowo było przygarnięciem,
Żeby dziewiąte twoje słowo było pełne szacunku,
Żeby dziesiąte słowo było mądre.
Potem milcz!"


Saper parlare è un gran dono.
Perchè l’uomo non dica troppi spropositi Dio gli ha donato dieci dita
perchè possa ricordare i suoi saggi consigli:
“Che la tua prima parola sia buona,
Che la tua seconda parola sia vera,
Che la tua terza parola sia giusta,
Che la tua quarta parola sia generosa,
Che la tua quinta parola sia coraggiosa,
Che la tua sesta parola sia tenera,
Che la tua settima parola sia consolante,
Che la tua ottava parola sia accogliente,
Che la tua nona parola sia rispettosa,
E la tua decima parola sia saggia.
Poi, taci!”.


- Bruno Ferrero


<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 16 lutego 2010 godz. 17:12 <-> Co Ty na to? (1)|

© kwiatkosia '2009'