Pozostałości zimy

Czas to nie droga szybkiego ruchu pomiędzy kołyską a grobem,
czas - to miejsce na zaparkowanie pod słońcem.

Phil Bosmans<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 05 marca 2009 godz. 23:51 <-> Co Ty na to? (1)|

© kwiatkosia '2009'