Wierzę w Ciebie, przyjacielu... / Credo in te, amico...



Wierzę w twój uśmiech - otwarte okno twego istnienia.
Wierzę w twoje spojrzenie - zwierciadło twojej uczciwości.
Wierzę w twoje łzy - które są znakiem, że dzielisz radość lub smutek.
Wierzę w twoją rękę - zawsze wyciągniętą, aby dać lub otrzymać.
Wierzę w twoje objęcie - które jest szczerą gościną twojego serca.
Wierzę w twoje słowo - wyraz tego, co kochasz i w czym pokładasz nadzieję.
Wierzę w ciebie, przyjacielu - tak po prostu, w brzmieniu ciszy.


Credo nel tuo sorriso - finestra aperta nel tuo essere.
Credo nel tuo sguardo - specchio della tua onestà.
Credo nelle tue lacrime - segno che condividi gioie o tristezza.
Credo nella tua mano - sempre tesa per dare.
Credo nel tuo abbraccio - accoglienza sincera del tuo cuore.
Credo nella tua parola - espressione di quel che ami e speri.
Credo in te, amico - così, semplicemente, nell'eloquenza del silenzio.

- Elena Oshiro


<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 15 lutego 2010 godz. 21:19 <-> Co Ty na to? (0)



|

© kwiatkosia '2009'