Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic.
— Jan TwardowskiName:

Komentarze: