Wiosennie po raz kolejny...

Budzić się każdego ranka
z uśmiechem na twarzy;
witać dzień z szacunkiem
dla kryjących się w nim możliwości;
przystępować do pracy z jasnym umysłem;
mieć stale przed oczyma,
nawet w małych rzeczach,
Cel Ostateczny, dla którego pracuję;
witać mężczyzn i kobiety
z uśmiechem na ustach i miłością w sercu;
być łagodnym, dobrym,
uprzejmym o każdej porze;
przyjmować noc ze zmęczeniem,
które przyzywa snu
i z radością pochodzącą
z dobrze wykonanej pracy -
oto jak pragnę mądrze roztrwonić me dni.

<-> Miniaturowe wątki przyrodnicze <-> Link <-> dodano: 29 kwietnia 2008 godz. 19:59 <-> Co Ty na to? (2)|

© kwiatkosia '2009'