Im bliżej natury jesteśmy, tym więcej czujemy w sobie Boga.

Johann Wolfgang von Goethe


Name:

Komentarze: